stiprinti


stiprinti
stìprinti (-yti K), -ina, -ino tr. I, K, Rtr, , ; H, R, , Sut, N, LL169 caus. stiprėti: 1. Silpną stìprink, t. y. duok valgyti, gerti J. Stìprinamieji vaistai NdŽ. Jis išsitraukė kelis stiprinamųjų vaistų žirniukus ir iš karto prarijo J.Dov. Sveikatai stiprinti labai naudinga yra nuogu kūnu saulėj ir tyrame ore sėdėti arba gulėti Vd. Lašinys labai stìprina: pavalgai – ir stipru Pv. | refl. H, Rtr, NdŽ: O bernelis augo ir stiprinos SPI163. 2. Gerai plaukus stiprina ajerų šaknys . Medžiai, krūmai mažina triukšmą ir stiprina žmogaus nervų sistemą . Pušų metūgių arbata stiprina plaučius Vkš. Duona žmogaus širdį stiprina CII55. Ir nuejo Dovydop miškan ir stiprino ranką jo Dieviep Ch1Sam23,16. Tiktai nesibijokiat bei stiprinkiat savo rankas BBZak8,13. 3. teikti dvasinių jėgų: Nauja vieta, naujos atsakingos pareigos stiprino jo jėgas V.Myk-Put. Girdime jį jaunus tautos darbininkus savo patarmėmis stiprinantį Pt. Stiprink žmones PK182. Stiprina silpnuosius ir nupuolusius DP179. | refl. VlnE19: Augo tada vaikas ir stiprinos dvasioj Ch1Luk1,80. 4. refl. Sut, N, M, Pln stengtis būti stipriam: Taip ana stìprinas stìprinas, al jau nestipri motriška Lkv. Stìprinas, dar valgyti išverda Šv. Kam tu, tėvai, stìprinies, vis tiek tu nieko nebegali Skr. Stìprinas, eina menk galėdama End. 5. daryti atsparų, patvarų: Stìprina kluonelio sienas, bijo, kad vėjas nesugriautų Dkš. | prk.: Labai svarbu stiprinti mokslo ryšius su gamyba sp. Jis palaiko Vytauto politiką stiprinti centro valdžią . Tarybų Sąjungos darbo žmonės stiprina taiką (soc.) sp. | refl. prk.: Idant ižg čia stiprintųs … tikėjimas mūsų DP456. 6. NdŽ telkti karines jėgas. | refl. NdŽ: Lenkų feodalai stiprinosi Lietuvoje . 7. WP239 liudyti, tvirtinti: Šitus šventas Jonas krikštijo, aniemus atleidimą griekų stiprindamas BPI141. Išsireiškė apaštalams Christus gyvas pasirodydams, savo kėlimą stiprindams 280. 8. lingv. išryškinti, pabrėžti: Stiprinamasis kilmininkas vartojamas su tais pačiais daiktavardžiais kalbamojo daikto reikšmei sustiprinti LKGI192. \ stiprinti; apstiprinti; įstiprinti; nustiprinti; pastiprinti; pristiprinti; sustiprinti; užstiprinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • stiprinti — sti̇̀printi vksm. Sti̇̀prina pýlimą, kad pótvynis neišgriáutų …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • nepaskirstytų lėšų institucijoms stiprinti rezervas — statusas Aprobuotas sritis Europos Sąjungos finansų politika apibrėžtis PHARE programos ar Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonės lėšų dalis nedidelės apimties (iki 250 000 eurų) institucijų stiprinimo projektams. atitikmenys: angl …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • neorealism — neorealizmas statusas T sritis Politika apibrėžtis Šiuolaikinė realistinės tarptautinių santykių teorijos kryptis, teigianti, kad valstybių siekį stiprinti savo galią skatina anarchiška tarptautinė aplinka. Kryptis, kaip ir jos pirmtakas… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • neorealizmas — statusas T sritis Politika apibrėžtis Šiuolaikinė realistinės tarptautinių santykių teorijos kryptis, teigianti, kad valstybių siekį stiprinti savo galią skatina anarchiška tarptautinė aplinka. Kryptis, kaip ir jos pirmtakas realizmas, teigia,… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • kelti — kelti, kẽlia, kėlė I. tr. imti, stumti ką aukštyn; dėti ką į aukštesnę vietą. 1. ką sunkų imti aukštyn: Akmenį kėliau ir tuoįtimpos nieko nepadariau J. Kelk pūrą. Ar pakelsi nuo žemės? Pn.Vakar sunkiai kėliau, dabar dieglys šone Skp. Tokiu būdu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • stiprinimas — stìprinimas sm. (1) K, Rtr, KŽ; LL35, Ser → stiprinti: 1. NdŽ Atostogų metu praktikuojamos studentų sveikatos stiprinimo ir darbo stovyklos MLTEI503. | refl. Ser, NdŽ. 2. Trgn. 3. NdŽ → stiprinti 5: Apkasų stìprinimas DŽ. Šlaitų stiprinimas,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • stiprinoti — stiprinoti, oja, ojo K, LVIII1071, NdŽ, stìprinoti, oja, ojo KŽ 1. K, KŽ žr. stiprinti 1. 2. žr. stiprinti 3: Mane per tąją stiprinoki tau šlūžyti be paliovos PG. stiprinoti; pastiprinoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • realism — realizmas statusas T sritis Politika apibrėžtis Tarptautinių santykių teorija, kuri remiasi prielaida, kad tarptautinės politikos esmę nulemia ydinga žmogaus prigimtis, skatinanti nepasitikėti kitais žmonėmis ir valstybėmis bei siekti stiprinti… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • realizmas — statusas T sritis Politika apibrėžtis Tarptautinių santykių teorija, kuri remiasi prielaida, kad tarptautinės politikos esmę nulemia ydinga žmogaus prigimtis, skatinanti nepasitikėti kitais žmonėmis ir valstybėmis bei siekti stiprinti savo… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • Psychohygiene — psichohigiena statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Bendrosios higienos atšaka, nagrinėjanti aplinką ir veiksnius, kurie veikia žmogaus psichikos raidą, brandą, būseną, rengianti patarimus, kaip tausoti ir stiprinti psichinę… …   Sporto terminų žodynas


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.